Hacettepe Üniversitesi
BAŞVURU

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza yapılacak başvurularda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından istenen formların kullanılması gerekmektedir.

Bu formlara aşağıda bulunan erişim bağlantısından ulaşılabilmektedir.

İlaç Klinik Araştırma Formları:
http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar#

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Formları:
http://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazdaKlinikArastirmalar

BAŞVURU ŞEKLİ

İLK BAŞVURULAR VE BUNLARIN İLK ONAY ÖNCESİ REVİZYONLARI:

İlk Başvurular için ve İlk Başvularla ilgili istenen Revizyonlar için BASILI FORMLAR ve KLASÖRLER kullanılmalıdır. (Akademik amaçlı olmayan başvurularda ek olarak başvurunun taranbilir pdf formatı da başvuru dosyasına (USB disk ya da CD olarak) eklenmelidir.)

İZLEME/DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME KONULU BAŞVURULAR:

Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılan aşağıdaki listede yer alan tüm İzleme/Değerlendirme ve Bilgilendirme başvuruları UYGUN SIRA İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ arama yapılabilir TEK BİR pdf dosyası olarak kliniketik@hacettepe.edu.tradresine gönderilen Cc: kısmında tulayatac@gmail.comadresine bir kopyası iletilen e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuran tarafından, yerine göre etik kurul onayı gerektiren değişiklikler için etik kurul kararının, ya da bilgilendirme yazısının alınması sırasında başvuru formu ve başvuru formunda fiziksel olarak teslim edilmesi gerektiği belirtilen dokümanlar ıslak imzalı olarak Etik Kurulumuz tarafından teslim alınacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Birimi Başvuruları

Bilgilendirme ve Koordinasyon Birimi Başvuruları

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara