MEVZUAT

Klinik Araştırmalar Etik Kurul başvurusunda gerekli olan bilgi ve belgeler ile bunların erişim bağlantıları aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi:
http://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=2291

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu:
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/İyi%20Klinik%20Uygulamaları%20Kılavuzu.pdf

İlaç Klinik Araştırmaları:
http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar)

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ilaç%20ve%20biyolojik%20ürünlerin%20klinik%20araştırmalar

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/Gözlemsel%20İlaç%20Çalışmaları%20Kılavuzu.pdf

Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Yönetimi Kılavuzu:
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/Klinik%20Araştırmalarda%20Biyolojik%20Materyal%20Yönetimi%20Kılavuzu.pdf

Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/Klinik%20Araştırmalarda%20Yapılacak%20Olan%20Sigorta%20Teminatına%20İlişkin%20Kılavuz.pdf

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları:
http://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazdaKlinikArastirmalar

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Yönetmeliği.  
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi%20cihaz

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi%20cihaz%20yönetmeliği

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Vücuda%20Yerleştirilebilir%20Aktif%20Tıbbi%20Cihazlar%20Yönetmeliği

Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10990&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Vücut%20Dışında%20Kullanılan%20(İn%20Vitro)%20Tıbbi%20Tanı%20Cihazları%20Yönetmeliği

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Rehneri:
https://www.titck.gov.tr/Dosyalar/TibbiCihaz/KlinikArastirmalar/14-TIBBİ%20CİHAZ%20KLİNİK%20ARAŞTIRMALARI%20BAŞVURU%20REHBERİ.doc

Uzmanlık Tezleri ve/veya Akademik Amaçlı Yapılacak Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Rehberi:
https://www.titck.gov.tr/Dosyalar/TibbiCihaz/KlinikArastirmalar/23-UZMANLIK%20TEZLERİ%20VEVEYA%20AKADEMİK%20AMAÇLI%20YAPILACAK%20GÖZLEMSEL%20TIBBİ%20CİHAZ%20KLİNİK%20ARAŞTIRMALARI%20BAŞVURU%20REHBE.doc

Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarının Standart Çalışma Yöntemi Esasları
https://www.titck.gov.tr/Dosyalar/Ilac/KlinikArastirmalar/Klinik%20Araştırmalar%20ve%20Biyoyaralanım-Biyoeşdeğerlik%20Çalışmaları%20Etik%20Kurullarının%20Standart%20Çalışma%20Yöntemi%20Esasları.pdf

Mevzuatla ilgili diğer husulara http://www.titck.gov.tr/Mevzuat web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara