MEVZUAT

Klinik Araştırmalar Etik Kurul başvurusunda gerekli olan bilgi ve belgeler ile bunların erişim bağlantıları aşağıda sunulmaktadır.

Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi:
http://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=2291

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu:
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/İyi%20Klinik%20Uygulamaları%20Kılavuzu.pdf

İlaç Klinik Araştırmaları:
http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar)

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ilaç%20ve%20biyolojik%20ürünlerin%20klinik%20araştırmalar

Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/Gözlemsel%20İlaç%20Çalışmaları%20Kılavuzu.pdf

Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Yönetimi Kılavuzu:
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/Klinik%20Araştırmalarda%20Biyolojik%20Materyal%20Yönetimi%20Kılavuzu.pdf

Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz
http://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPages/Klinik%20Araştırmalarda%20Yapılacak%20Olan%20Sigorta%20Teminatına%20İlişkin%20Kılavuz.pdf

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları:
http://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazdaKlinikArastirmalar

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Yönetmeliği.  
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20028&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi%20cihaz

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tıbbi%20cihaz%20yönetmeliğ

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=vücuda%20yerleştirilebilir%20aktif

Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10990&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=vücut%20dışında%20kullanılan

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Rehneri:
http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/klinik/rehber_1.php

Tıbbi Cihazlar ile Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Rehberi:
http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/klinik/rehber_2.php

Uzmanlık Tezleri ve/veya Akademik Amaçlı Yapılacak Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Rehberi:
http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/klinik/rehber_3.php

Etik Kurul Standart İsleyiş Yöntemi Esasları
http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/klinik/esaslari.php

Mevzuatla ilgili diğer husulara http://www.titck.gov.tr/Mevzuat web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara