KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ (11.04.2022)
Adı SoyadıBirimi

Prof. Dr. Türkan ELDEM (Başkan)

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım SARA

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdem KARABULUT

Hacettepe Üniversitesi,  Tıp Fakültesi,
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet UĞUR

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Biyofizik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Hakan ÖZSOY

Memorial Ankara Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah Cevdet AKMAN

Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer DİZDAR

Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü,
Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali DÜZOVA

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Prof. Dr. Nilgün KURUCU

Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü,
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Av. Burcu DİLMEN

Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Müşavirliği

Samet DENEK

Hacettepe Üniversitesi, Sivil Üye

Sekreterya

Adı SoyadıEğitim Durumu

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

Hatice BİLEN ATAY

Üniversite

Hacer ELÇİN

Yüksekokul

Songül ERSÖNMEZ

Lisans