KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Prof. Dr. Mutlu HAYRAN
(Etik Kurul Başkanı)

Prevantif Onkoloji

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü

Prof. Dr. Türkan ELDEM
(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Farmasötik Biyoteknoloji

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Erdem KARABULUT
(Bildirimlerden sorumlu olan üye)

Biyoistatistik

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Murat YURDAKÖK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet UĞUR

Biyofizik

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Hakan ÖZSOY

Ortopedi ve Travmatoloji

Memorial Ankara Hastanesi

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım SARA

Farmakoloji

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Abdullah Cevdet AKMAN

Periodontoloji

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Ömer DİZDAR

Tıbbi Onkoloji

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü

Prof. Dr. Ali DÜZOVA

Çocuk Nefroloji

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Tıp Tarihi ve Etik

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Pınar GÜNER

Halk Sağlığı / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Hacettepe Üniversitesi Kanser

Av. Meltem ONURLU

Avukat

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği

Tuba YILMAZ

Sivil Üye

Hacettepe Üniversitesi

Sekreterya

Adı Soyadı

Eğitim Durumu

Hatice BİLEN ATAY

Üniversite

Hacer ELÇİN

Yüksekokul

Pınar GÜNER

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi
Etik Kurulları ve Komisyonları
06100, Sıhhiye/ Ankara